dilluns, 18 d’abril de 2016

Fotos de sortidas:
Nem donan senyals de vida, fen
alguna sortida.
Toñy.