dijous, 5 de març del 2015

CAT. A PEU -- MARXA DEL SETGE DE CARDONA

54 kms. a contra relotge, Ho vem passar
be, pro no repetirem, aquesta marxa està
feta per la gen que corre.
Toñy.