dilluns, 9 de febrer de 2015

CCLTRSTA- IMPORTANT

A tothom que l'intereses:
El dia  16 de  febrer a les12 h. s'obren les
inscripciòns de Remenses, amb ò
sense maiot, varia el preu.
Toñy.