divendres, 28 de juny de 2013

CAT. A PEU /////// CANIGO

DIJOUS :
Segeixò de fiestuki, aprofitan que som a França
i que som a prop, nem a pujar el Canigo.
guapissim, pic que no arriba per mol poc a ser
un tres mil, però tela per coronarlo.
Cuatre hores desde el refuji Mirialles, guapissim.
D'aigua estèm mès o meyns.
Toñy.
Precios el Refuji de Mirialles.Cap al pic del Canigò.Entran en calor.

Les ovelles venen a saludarnos.

Amb la fresqueta que fa, no marxa la neu.El paisatge que deixem anrera.

Una escusa per respiar.

Una font, al mig del camì.


El Canigò.La zig zaga per pujar.

L ximeneia, tenia nasos la punyetera.

Sense cordas, cadenes ni cables de vida, a pelo...¡

  

Una creu.

Aquì rellisca un i ens anem tots a la merda.

Pero vem arribar Gracies a Deu.

Una mola igual que a Espanya.

El cul cap a França.

Overbuquin per la foto.


La nostra senyera penllada.

Carregan piles.

Toca vaixada, ufffff....¡¡¡¡¡

No sè que ès pixor...¡¡¡¡

CAT. A PEU ////// GORGES DE CARANÇA

DIMECRES:
Avui feste per mi, comtan sempre amb els meus companys
pedro & Joan, en agafat la moxila i cap a França.
A descubrir per mi, aquests veins, les cosetes que
tenen guardades tan bunicas.
Encantada he vingut.
Entran a Françe.

Entrada a les Gorges


Una aventura mol xula.


Fantastic.


Els ponts tibetans.

L'ombra tot el camì.Totes les passareles.


Joan sense pò.

El pont mès llarg.A la roca.

Sense vertic.


Xulissim.

Foto de grup.Fehiha respecte.Ens va encantar a tots.
                                        Hotel Fontaine, Janet & Hugo.